mở gian hàng miễn phí

Khóa học tổng hợp trọn gói A – Z dành cho học viên chưa có kiến thức kế toán

Khóa học tổng hợp trọn gói A – Z dành cho học viên chưa có kiến thức kế toán

Nơi rao: Hà Nội
Địa chỉ: Bach Khoa
Điện thoại: 936366996
Email: info@daotaojoomla.com
Người đăng: Timnhanh.tv
Ngày đăng: 10-02-2014
Lượt truy cập: 2526
no image
(Không có ảnh trong tin này)
Tin rao ưa thích

Khóa học tổng hợp trọn gói A – Z dành cho học viên chưa có kiến thức kế toán, các bạn học lâu quên kiến thức KHÓA HỌC KẾ TOÁN A – Z Thiết kế dành cho người chưa từng học kế toán hoặc các bạn học ngành khác muốn chuyển sang ngành kế toán, nhà Quản lý muốn đọc lập hiểu Báo cáo tài chính để kiểm soát kế toán của mình… Phương pháp giảng dạy trong khoá học từ đầu này kết hợp từ lý thuyết đến thực hành nhưng ...Khóa học tổng hợp trọn gói A – Z dành cho học viên chưa có kiến thức kế toán, các bạn học lâu quên kiến thức

KHÓA HỌC KẾ TOÁN A – Z

Thiết kế dành cho người chưa từng học kế toán hoặc các bạn học ngành khác muốn chuyển sang ngành kế toán, nhà Quản lý muốn đọc lập hiểu Báo cáo tài chính để kiểm soát kế toán của mình…Phương pháp giảng dạy trong khoá học từ đầu này kết hợp từ lý thuyết đến thực hành nhưng chỉ dạy những gì thực tế phát sinh mà các DN đang sử dụng hoàn toàn bằng chứng từ sống nên học viên sẽ rất dễ hiểu và làm được ngay.
Tất cả các phần hành trong khoá học đều được giảng dạy theo một quy trình cụ thể với từng bước rõ ràng, học viên nắm bắt nhanh và có thể áp dụng ngay vào công việc của DN trong quá trình đang học.

PHẦN I: NHẬP MÔN KẾ TOÁN1. Nguyên lý kế toán cơ bản.

Các khái niệm cơ bản và thuật ngữ về kế toán.
Hệ thống tài khoản, kết cấu và phương pháp định khoản kế toán.
Các bài tập định khoản kế toán.

2. Các yếu tố cơ bản trong công tác kế toán.

Giới thiệu quy trình thực hiện của Kế toán trong các DN.
Giới thiệu bộ máy kế toán: Các bộ phận kế toán cụ thể tại mỗi DN, quy trình thực hiện công việc kế toán tại mỗi bộ phận để mang lại hiệu quả.
Cách lựa chọn chế độ kế toán phù hợp với từng mô hình DN.3. Phần hành kế toán trong DN, phân biệt giữa kế toán thuế, kế toán quản trị.

Kế toán quản trị: Cách quản lý, lập sổ sách, báo cáo kế toán quản trị. Xây dựng, thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với hoạt động của DN, cách kiểm soát hệ thống tránh sai sót, thất thoát nguồn hàng hoá, tiền tệ…
Kế toán thuế: Bản chất các loại thuế; luật thuế; hệ thống sổ sách; báo cáo thuế theo tháng, quý, năm; phân biệt chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định thuế.
Phân biệt chứng từ hợp lệ trong kế toán thuế: Điều kiên được khấu trừ thuế GTGT, điều kiện được công nhận là chi phí hợp lý để tính thuế TNDN, điều kiện để được hoàn thuế…

4. Hệ thống tài khoản kế toán và hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Giới thiệu hệ thống tài khoản Kế toán cách sử dụng từng tài khoản đúng với các nghiệp vụ thực tế phát sinh.
Hướng dẫn hạch toán kế toán các nghiệp vụ thường phát sinh cụ thể trong các DN hiện nay theo từng bước cụ thể.

Cách lập chứng từ kế toán, mở sổ sách kế toán.

Giới thiệu hệ thống chứng từ KT: Lập chứng từ KT từ chứng từ gốc như PT, PC, PN, PX...

Giới thiệu hệ thống sổ sách theo quy định luật kế toán: Mở sổ sách kế toán, cách ghi sổ KT.

5. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế.

Giới thiệu hệ thống BCTC: Lập bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh.
Cách lập báo cáo quyết toán thuế năm tài chính.6. Thực hành hạch toán các bài tập từ lúc phát sinh chứng từ gốc - kết quả SXKD

PHẦN II: THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN BỘ CHỨNG TỪ THỰC TẾ HOÀN CHỈNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG VỀ LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN XUẤT

Từ cách lập chứng từ sắp xếp chứng từ và phương pháp hạch toán sao cho đúng - đủ - kịp thời cách phân bổ chi phí, trích khấu hao TSCĐ, đối chiếu công nợ, tính giá vốn, giá thành… Hoàn thiện các bút toán kết chuyển để lên Báo cáo tài chính và các loại báo cáo khác …

1. Thực hành hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh thực tế.

Phân loại các chứng từ gốc kế toán theo ngành nghề hoạt động của DN.
Viết các phiếu kế toán phù hợp với chứng từ gốc kế toán
Thực hành hạch toán từng tháng: từ khi phát sinh nghiệp vụ đến khi ra được kết quả kinh doanh và khoá số liệu kế toán.

2. Thực hành mở các loại sổ sách kế toán theo quy định của luật kế toán.

Mở các sổ chi tiết theo đối tượng: hàng hoá, khấu hao TSCĐ, bảng lương...
Lập sổ nhật ký chung ( Loại sổ mà hầu hết tất cả các DN đang thực hiện)
Lập sổ quỹ, sổ cái các tài khoản từ loại 1 đến loại 9.
Lập các loại bảng biểu khác mang tính chặt chẽ cho hệ thống chứng từ, ss.

3. Thực hành lập BCTC, phân tích BCTC trên hệ thống sổ sách đã hoàn thành.

Kiểm tra tính chính xác của hệ thống sổ sách kế toán trước khi lập BCTC.
Lập BCTC: Bảng cân đối phát sinh, cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, chuyển lỗ, lãi, thuyết minh BCTC.
Phân tích BCTC phát hiện sai sót kế toán.
Phân tích BCTC đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Thực hành lập các báo cáo nội bộ và thuế theo quy định luật thuế.

Lập các BC KT nội bộ phòng kế toán và BGD: Hàng ngày, tháng, quý, năm theo yêu cầu quản lý.
Lập tờ khai các loại thuế.
Lập các báo cáo thuế GTGT: Báo cáo tháng, quý, năm.
Lập báo cáo thuế TNDN: Báo cáo tạm tính quý, quyết toán thuế TNDN năm.
Lập báo cáo thuế TNCN: Báo cáo tháng, quý, quyết toán năm .

5. Thực hành lưu giữ hệ thống sổ sách kế toán hoàn chỉnh.

Lưu kẹp chứng từ kế toán với chứng từ gốc đảm bảo tra cứu và quyết toán thuế.
In hệ thống sổ sách kế toán hoàn chỉnh theo quy định.
BGD, giúp kiểm soát số liệu kế toán, kiểm soát hàng hoá, tiền chặt chẽ.
Thảo luận về một số tình huống cụ thể trong thực hiện, quản lý KT và thuế
Tổng kết khoá học.

PHẦN III: KỸ NĂNG GIẢI TRÌNH QUYẾT TOÁN THUẾ

Giới thiệu quy trình quyết toán thuế thực tế với Đoàn thanh tra thuế: Kiểm tra thuế GTGT, TNDN…..
Hướng dẫn thực hiện kiểm tra kiểm soát hệ thống chứng từ, sổ sách trước khi quyết toán.
Giới thiệu các tình huống thường xảy ra trong quá trình quyết toán thuế và kỹ năng giải trình nó.

PHẦN IV: KỸ NĂNG XÂY DỰNG BỘ MÁY KẾ TOÁN.

Thiết lập các bộ phận kế toán làm việc mang tính độc lập nhưng thống nhất số liệu đảm bảo tính kịp thời các báo cáo, tính chính xác cao cho Ban giám đốc, giúp kiểm soát số liệu kế toán, kiểm soát hang hoá, tiền chặt chẽ.
Thảo luận về một số tình huống cụ thể trong thực hiện, quản lý Kế toán và thuế.
Nội dung, thời gian giảng dạy ở đây chỉ mang tính chất tham khảo còn khi dạy thực tế công ty G7 đảm bảo bạn học biết làm mới kết thúc khoá học không tính số lượng buổi học.Các bạn đi làm vướng mắc gì có thể mang chứng từ của công ty mình đến G7 để được giải đáp cụ thể.HỌC PHÍ: 6.000.000 VND
Tìm hiểu chi tiết về các dịch vụ khác của công ty và các chương trình khuyến mại mời bạn click vào http://g7-group.com . ĐẶC BIỆT các bạn được học kiểm nghiệm chất lượng 02 buổi miễn phí trước khi quyết định đăng ký học tại G7. G7 dạy kèm không tính số lượng buổi học đảm bảo học khi nào thành thạo được tư vấn nghiệp vụ dài hạn khi đi làm thực tế có vướng mắc gì có thể mang chứng từ đến công ty để xử lý. Những học viên học xuất sắc, nhanh nhẹn sẽ được giữ lại làm việc tại G7 với mức thu nhập hấp dẫn và G7 hỗ trợ giới thiệu việc làm miễn phí cho các bạn học tại G7 tới các doanh nghiệp G7 ký kết hợp đồng .
ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA THỰC HÀNH???

Giấy chứng nhận đã học nghề thành thạo và kinh nghiệm 02 năm làm việc tại G7.
Chọn là những ứng cử viên để làm việc lâu dài cho công ty.
Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ lâu dài trong quá trình công tác.

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN G7
Cơ sở 1: Số 129B Trần Đăng Ninh – Cầu Giấy – Hà Nội
Cơ sở 2: Phòng 705 Tòa Nhà 17T10 Nguyễn Thị Định (Qua trường LĐXH rẽ phải 300m)
Điện thoại: 0462.811.611 / 0915.372.366 / 0168.69.69.616
Web: http://g7-group.com - Facebook: congtyg7@gmail.com - Yahoo: Yahoo! Messenger
Fackbook: Diễn đàn kế toán G7 Nơi cập nhật - Hỏi đáp về kế toán thực tế.Tiêu đề:
Nội dung:
Báo cáo vi phạm
Email người gửi:
Email người nhận:
Tiêu đề:
Lời nhắn:
Mã xác nhận:
Email người gửi:
Tiêu đề:
Nội dung:
Mã xác nhận:

TIN CÙNG THÀNH VIÊN
Tiêu đề
Ngày đăng
Nơi rao
 
 [1] []  

TIN CÙNG DANH MỤC
Tiêu đề
Ngày đăng
Nơi rao
 
 [1] []  
Sản phẩm | Cửa hàng | Rao vặt | Doanh nghiệp | Tuyển dụng | Tìm việc | Liên hệ | Đăng ký thành viên | Mở gian hàng
ĐƠN GIÁ VÀ THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN
QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
QUYỀN LỢI, ĐIỀU KHOẢN

 Hotline: 0329.885.345    Email: sales@thuongmaidt.com   |   rss RSS  |   Lưu vào bookmark   |   Về đầu trang
HỖ TRỢ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
Thống Kê: